Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – z definicji jest to jednoosobowa działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych zdefiniowana w przepisach prawa. Szczególnie jest to działalność obejmująca następujące zagadnienia: 

  1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

  2. kierowanie budową lub robotami budowlanymi,

  3. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

  4. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. 

Prowadzenie samodzielnie działalności obejmującej zagadnienia określone w powyższych przepisach prawa (w szczególności Ustawy Prawo budowlane) jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków w tej ustawie podanych. My to spełniamy. 

Jeśli potrzebny jest: 

  1. Inspektor nadzoru

  2. Projektant

  3. Kierownik budowy lub robót 

    np. Kierownik robót elektrycznych przy budowie instalacji fotowoltaicznej i wiele innych z zakresu elektrycznych urządzeń. 

Posiadamy Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń do wykonawstwa i projektowania, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z jednoczesną przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. 

Dodatkowo bardzo ważne, posiadamy świadectwa kwalifikacyjne SEP D i E do 110 kV AC i 3 kV DC, zespoły prądotwórcze z pomiarami. 

Inwestorów, wykonawców oraz wszystkie instytucje publiczne i niepubliczne zapraszamy serdecznie do współpracy.